Sivert Andersson drev sin gård på Säby i Veckholms socken söder om Enköping. Han bildade familj med Anna Pettersson och fick med henne sönera Olof, Bengt och Arne. 
På grund av lungsjukdom vistades Anna från 1913 till sin död på oloka sanatorium. Sönerna placerades då det var tid för realskola på skolhushåll i Stockholm hos en lärarinna som på grund av hörselnedsättning inte kunnat fortöva sin utbildnin.  Hos henne vistades var och en tills denne gick ut i arbetslivet.

Sivert ingick senare äktenskap med Eleiza från Uddevalla och fick med henne två söner, Sune och Jan-Erik.

Hjalmar Bratt var till yrket jägmästare vilket han bedrev i Skellefteå och Stockholm. Han bildade familj med Sigrid Pettersson och fick med henne sonen Rolf och flickorna Ingrid och Hjördis.

Strategi och Planering

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här. Om du drar texten flyttas stycket på sidan. Ett stycke kan vara tillräckligt för att presentera ditt projekt. Om det blir för långt kan du dela upp texten i flera stycken. En lång text är perfekt för att förklara vad som är unikt med din hemsida.